Persondatapolitik

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Persondatapolitik for Wengé Gulve A/S

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, tlf.nr., cpr/cvr-nummer og e-mailadresse.
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig samt at kunne foretage fakturering. Personoplysningerne registreres hos Wengé Gulve A/S og opbevares i min. 5 år fra sidst registrerede aktivitet, hvorefter evt. fysiske udskrifter slettes. Vi foretager årlig oprydning/sletning i databasen (Januar).
Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandlinger af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 1. – Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 2. Ret til berigtigelse (rettelse)
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
 3. Ret til sletning
  • I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 4. Ret til begrænsning af behandling
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 5. Ret til indsigelse
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk .
 7. Klage til Datatilsynet
  • Du har ret til at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig: Datatilsynet – Borgergade 28, 5. – DK-1300 København K – +45 33 19 32 00 – dt@datatilsynet.dk
 8. Du kan desuden kontakte os på www.wenge.dk
  • Som dataansvarlige medarbejder:
  • Kontaktperson: Jens Peder Bank Olesen – Telefon: +45 20 10 00 29 – Mail: wenge@mail.dk

Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at benytte dig af dine rettigheder.